ANNOUNCEMENT
G2 Risk Solutions and Mastercard Combine AI and Merchant Insights

Kişisel Veri Gizliliği Politikası (Privacy Policy Turkish)

G2 Finansal Hizmetler Doğrulaması

Son Güncelleme: 5 Nisan 2023

Kişisel Veri Gizliliği Politikası

G2 Web Hizmetleri (“G2” veya “biz”) gizlilik hakkındaki endişelerinize saygı duyar. Bu Politika, G2 Finansal Hizmetler Doğrulama hizmeti ile bağlantılı olarak topladığımız kişisel veriler için geçerlidir. Politika; elde ettiğimiz kişisel veri türlerini, kişisel verileri nasıl kullandığımızı ve kimlerle paylaştığımızı açıklar. Ayrıca sahip olabileceğiniz hakları ve gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi de açıklamaktayız.

G2, uygulama/doğrulama süreci yoluyla topladığımız kişisel veriler bakımından veri denetleyicisidir. İletişim bilgilerimiz ve Temsilcimizin iletişim bilgileri, bu Politikanın sonundaki Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz bölümünde bulunabilir.

1.    Hakkınızda Nasıl Bilgi Ediniriz

Ürünlerimize ve hizmetlerimize kaydolurken veya erişirken bize vermeyi seçtiğiniz kişisel verilerinizi toplarız. Toplanan kişisel veriler; adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve lisans numarası veya alan adı gibi işletmenizle ilgili bilgileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

2.    Edindiğimiz Bilgiler

Doğrudan bize sağladığınız kişisel veriler, sağladığınız bağlamdan anlaşılacaktır. Örneğin: Bize bir e-posta sorgusu gönderdiğinizde veya hizmetlerimize kaydolurken veya erişim sağlarken bir form doldurduğunuzda genellikle adınızı, iş iletişim bilgilerinizi ve formda istenen diğer bilgileri verirsiniz. Her form, gerekli ve toplanan bilgilere göre değişir. Çoğu durumda hangi bilgilerin gerekli olduğuna dair bir gösterge vardır. Gerekli olmayan ek bilgileri sağlamayı seçebilirsiniz.

3.    Elde Ettiğimiz Bilgileri Nasıl Kullanırız

Kişisel verilerinizi; ürünlerimize ve hizmetlerimize erişiminizi sağlamak, talebinize yanıt vermek, örneğin talebiniz hakkında sizinle iletişime geçmek, soru sormak, ürün değişiklikleri ve gelecekteki etkinlikler hakkında duyurular yapmak, anketler düzenlemek ve hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmekle ilgili diğer nedenlerle sizinle iletişime geçmek için kullanabiliriz. Kişisel verileri bu amaçlar için kullanıyoruz çünkü müşterilerimize ve diğer ilgili kişilere sizin hakkınızdaki kişisel verileri korumaya yönelik menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmayan meşru bir ticari menfaatimiz var.

Yukarıda açıklanan kullanımlara ek olarak başvuru/doğrulama sürecinde sağladığınız kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla da kullanabiliriz:

 • işimizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek;
 • yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek;
 • pazar araştırması yapmak;
 • ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak;
 • reklam ve pazarlamamızın etkinliğini belirlemek;
 • ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve web sitelerimizi analiz etmek;

Kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar için kullanırız çünkü işimizi yürütmek ve geliştirmek için sizinle ilgili kişisel verileri korumaya yönelik çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmayan meşru bir menfaatimiz vardır.

Bilgileri ayrıca sahtekârlığa, iddialara ve diğer yükümlülüklere karşı koruma sağlamak ve bunları önlemek ve geçerli yasal gerekliliklere, endüstri standartlarına ve politikalarımıza ve koşullarımıza uymak veya bunları uygulatmak için kullanabiliriz.  Kişisel verileri; yasal haklarımızı korumak, kullanmak veya savunmak için gerekli olduğunda veya bizim için geçerli olan yasa gereği bunu yapmamız gerektiğinde bu amaçlar için kullanırız.

4.    Paylaştığımız Bilgiler

Burada açıklananlar dışında bize sağladığınız veya başvuru/doğrulama süreci yoluyla topladığımız kişisel verileri satmayız veya başka bir şekilde açıklamayız. Bize sağladığınız veya başvuru/doğrulama süreci yoluyla topladığımız kişisel verileri aşağıdakilerle paylaşabiliriz:

 • Bizim adımıza hizmet veren hizmet sağlayıcılar ve
 • İş ortaklarımız ve bağlı kuruluşlarımız.

Kişisel verileri; ödeme hizmeti sağlayıcıları, analiz sağlayıcıları, barındırma sağlayıcıları ve danışmanlar gibi bizim adımıza hizmet veren hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Tüm hizmet sağlayıcılar; kişisel verileri yalnızca bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya geçerli yasal gerekliliklere uymak için gerekli olduğu şekilde kullanmalarını veya ifşa etmelerini şart koşan yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar imzalamışlardır

Kişisel verileri, G2 Finansal Hizmetler Doğrulama hizmeti de dâhil olmak üzere kendisi için hizmet sağlamayı kabul ettiğimiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Tüm ortaklarımız; kişisel verileri yalnızca bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya geçerli yasal gerekliliklere uymak için gerekli olduğu şekilde kullanmalarını veya ifşa etmelerini şart koşan yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar imzalamışlardır

Ayrıca hakkınızdaki kişisel verileri (a) yasa veya yasal süreç gereği yapmamız gerektiği veya buna izin verildiği zaman, örneğin bir mahkeme kararı veya emniyet yetkililerinin talebi nedeniyle, (b) fiziksel zararı veya finansal kaybı önlemek için açıklamanın gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda, (c) şüphelenilen veya fiili dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerin soruşturulması ile bağlantılı olarak ve (d) işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satmamız veya devretmemiz durumunda (yeniden yapılanma, fesih veya likidasyon durumları da dâhil olmak üzere) paylaşabiliriz.

5.    Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel verileri, kişisel verilerin ilk olarak toplandığı ülke dışındaki ülkelerdeki alıcılara aktarabiliriz. Bu ülkeler, kişisel verileri ilk olarak sağladığınız ülke ile aynı veri koruma yasalarına sahip olmayabilir. Kişisel verilerinizi başka ülkelerdeki alıcılara (Amerika Birleşik Devletleri gibi) aktardığımız zaman bu kişisel verileri bu Politikada açıklandığı gibi koruyacağız.

Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”), Birleşik Krallık (“BK”) veya İsviçre’de bulunuyorsanız kişisel verilerin AEA, BK ve İsviçre dışındaki ülkelerdeki alıcılara aktarılması için yeterli koruma sağlayan geçerli yasal gerekliliklere uyacağız. Tüm bu durumlarda kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda aktaracağız:

 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin Avrupa Komisyonu yeterlilik kararı almış olması; veya
 • Aktarım ilgili olarak, örneğin AB Model Sözleşmeleri gibi uygun güvenceleri uygulamaya koymuş olmamız.

Aşağıdaki Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçerek kişisel veri aktarımları ile ilgili olarak uyguladığımız önlemlerin bir kopyasını isteyebilirsiniz.

6.    Bilgileri Ne Kadar Süre Saklarız

Kişisel verileri saklama süremiz, bunları toplama amacımıza bağlıdır. Her durumda bunları topladığımız amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız. Yasal olarak saklamamız gerekmediği veya yasal yükümlülüklerimize uymak için saklamamız gerekmediği sürece (örneğin vergi ve muhasebe amaçları için) kişisel verileri sileceğiz.

Yürürlükteki yasal gerekliliklere tabi olarak, başvuru/doğrulama süreci boyunca bize sağladığınız kişisel verileri genellikle saklarız: bu kişisel verileri başvurunuzu işleme koymak için gerekli olduğu sürece ve bize başka talepler göndermeniz durumunda kısa bir süre daha saklarız.

7.    Haklarınız ve Seçenekleriniz

Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”), Birleşik Krallık veya İsviçre’de bulunuyorsanız hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 • Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimizin teyidini ve işliyorsak bu kişisel verilerin bir kopyasını talep etmek;
 • Yanlış, eksik veya güncel olmayan kişisel verilerinizi düzeltmemizi veya güncellememizi talep etmek.
 • Onayınıza dayanarak kişisel verilerinizi topladığımız ve onayınızı geri çektiğiniz durumlar gibi belirli durumlarda kişisel verilerinizi silmemizi talep etmek;
 • Göndermiş olduğunuz başka bir talebi, örneğin kişisel verilerinizi güncellememize yönelik bir talebi değerlendirirken olduğu gibi belirli durumlarda kişisel verilerinizin kullanımını kısıtlamamızı talep etmek;
 • Kişisel verilerinizi işlememiz için bize izin verdiğiniz durumlarda izninizi geri çekmek; ve
 • Belirli durumlarda kişisel verilerinizin bir kopyasını size yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta sağlamamızı talep etmek.

Yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak için bizimle e-posta yoluyla veya aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde açıklandığı gibi iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca ülkenizdeki veri koruma denetleme yetkilisine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Ülkenizdeki veri koruma denetleme yetkilisinin iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.

8.    Politikamızda Yapılan Güncellemeler

Kişisel veri uygulamalarımızdaki veya ilgili yasalardaki değişiklikleri yansıtmak için bu Politikayı periyodik olarak ve size önceden bildirimde bulunmadan güncelleyebiliriz. Güncellenmiş sürümü yayınlayacağız ve Politikanın en son ne zaman güncellendiğini en üstte belirteceğiz.

9.    Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

Bu Politika veya kişisel verileri nasıl topladığımız, kullandığımız veya açıkladığımız ile ilgili herhangi bir konu hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa veya sizin hakkınızda sahip olduğumuz bilgileri veya tercihlerinizi güncellememizi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz:

E-posta ile: privacy@g2llc.com

Yazılı olarak:

G2 Web Hizmetleri
Dikkat: Veri Koruma Yetkilisi
2020 Maltby Rd, Suiet 7, Bothell, WA 98021